Satisfy

V akej výške sa platia sociálne odvody?

Pridané 29. januára 2020 do Odvody

socialne odvody

V minulom článku ste si mohli prečítať, kedy má daňovník – fyzická osoba podnikateľ povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovni. V tejto časti sa skôr pozrieme v akej výške sa platia odvody a od čoho závisí výška odvodov.

(viac…)

Zdravotné odvody pre fyzickú osobu – podnikateľa

Pridané 22. januára 2020 do OdvodyÚčtovníctvo

zdravotne odvody

Každá osoba, ktorá získa oprávnenie na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti alebo začne dosahovať príjmy z tejto činnosti alebo z iného podnikania, sa stáva povinným platiteľom preddavkov na zdravotné poistenie. V prvom rade je povinná oznamovať všetky zmeny do 8 dní zdravotnej poisťovni a taktiež do 8 dní oznámiť vznik oprávnenia na podnikania.

(viac…)