Satisfy

Zdravotné odvody pre fyzickú osobu – podnikateľa

Pridané 22. januára 2020 do OdvodyÚčtovníctvo

zdravotne odvody

Každá osoba, ktorá získa oprávnenie na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti alebo začne dosahovať príjmy z tejto činnosti alebo z iného podnikania, sa stáva povinným platiteľom preddavkov na zdravotné poistenie. V prvom rade je povinná oznamovať všetky zmeny do 8 dní zdravotnej poisťovni a taktiež do 8 dní oznámiť vznik oprávnenia na podnikania.

Preddavky na zdravotné poistenie a ich výška sa vypočítava z vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby. Vymeriavací základ sa vypočíta ako podiel základu dane neznížený o platby poistného a koeficientu 1,486. Z tohto vymeriavacieho základu sa vypočítava preddavok, ktorý je u SZČO v sadzbe 14 %. V prípade ak ide o daňovníka so zdravotným postihnutím je táto sadzba polovičná vo výške 7%. Preddavky je osoba povinná platiť už od prvého dňa podnikania. Tieto preddavky je potrebné uhradiť za daný mesiac vždy najneskôr do 8 dní od konca daného mesiaca. V prípade ak osoba začne podnikať od 1.1.2020 je potrebné, aby zaplatila preddavok za obdobie január 2020 najneskôr do 8.2.2020.

Zákon stanovuje minimálny vymeriavací základ a tým aj minimálny preddavok na zdravotné poistenie. Pre rok 2020 je minimálna suma mesačného preddavku určená v sume 70,91 Eur (v prípade zdravotne postihnutej osoby v sume 35,45 Eur). Maximálny vymeriavací základ pri zdravotnom poistení nie je, čiže nie je  stanovená maximálna výška preddavku pre účely zdravotného poistenia. V prípade začínajúcich SZČO sa stanovuje na účely preddavkov minimálna výška, t. j. v sume 70,91 Eur, prípadne 35,45 Eur.

Vždy musí platiť SZČO minimálne odvody na zdravotnom poistení?

V prípade, ak je osoba okrem podnikania aj poistená z dôvodu, že je niekde zamestnaný, tak sa minimálny preddavok na zdravotné poistenie na túto osobu nevzťahuje. V praxi to znamená, ak sa zamestnanec rozhodne, že okrem zamestnania začne aj podnikať, na začiatku podnikania si sám určuje výšku preddavku. Táto suma môže byť aj nulová. V danom prípade však je nutné aj podotknúť, že každý príjem z podnikania sa vysporiada prostredníctvom ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Čiže ak si osoba stanoví nulový preddavok je možné očakávať aj vyšší nedoplatok v prípade vyšších príjmov.

V prípade otázok a rady ohľadom platenia zdravotných odvodov nás neváhajte kontaktovať.

Ozvite sa nám!

Váš čas je vzácny a našim cieľom je Vám ho ušetriť. Máme to v názve: SATISFY - saved time is for you. Napíšte nám ako Vám môžeme pomôcť a my sa Vám obratom ozveme späť.

Chyba! Prosím vyplňte všetky povinné polia.

Chyba! Nastala chyba pri odosielaní, prosím skúste znova.

Chyba! Ty robot jeden!

Ďakujem! Správa bola úspešne odoslaná.