Satisfy

Je povinnosť platiť sociálne odvody pre fyzickú osobu – podnikateľa?

Pridané 26. januára 2020 do Odvody

Sociálne poistenie pre fyzické osoby je na rozdiel od zdravotného poistenia povinným poistením len na základe určitých podmienok. Sociálne poistená nemusí byť každá osoba. Zároveň je potrebné si uvedomiť, že ak osoba nie je poistená nemá nárok na sociálne dávky (v nezamestnanosti, materské a pod.).

Zrejme každý začínajúci podnikateľ dostal informáciu v podaní, že prvý rok nemusí platiť sociálne odvody. Áno, táto informácia je správna. Platiť sociálne odvody nemusí fyzická osoba podnikateľ aj nasledovné roky, ak nedosiahne stanovený príjem. Tu sa zároveň dostávame k tomu, ako sa sociálne odvody a ich výška viaže na príjem podnikateľa. Fyzická osoba po skončení zdaňovacieho obdobia, ktorým je kalendárny rok, má povinnosť podať daňové priznanie. Termín na podanie je do 31. marca, prípadne oznámením finančnej správe si môže posunúť termín na podanie do 30. júna. Na základe takto podaného daňového priznania sa vypočítavajú sociálne odvody pre nasledujúce obdobie. V prípade podania do 31. marca bude osoba povinná platiť sociálne odvody v stanovenej výške od 1. júla daného roku až do 30. júna nasledujúceho roku. Ak sa rozhodol posunúť termín na podanie daňového do 30.júna, tak je to od 1. októbra do 30. septembra nasledujúceho roku, prípadne do 30. júna, ak v ďalšom roku už podá daňové priznanie v riadnom termíne.

Aká je hranica príjmu, aby sa neplatili sociálne odvody?

V prípade, ak fyzická osoba v podanom daňovom priznaní nedosiahne zákonom stanovenú hranicu príjmu, nie je povinná platiť sociálne odvody v nasledujúcom období (do podania ďalšieho daňového priznania). Za rok 2019 je to príjem, ktorý nepresiahne sumu 6 078 Eur. Dôležité je uvedomiť si, že ide o príjem neznížený o výdavky a poistné. Teda nie je to základ dane, ale posudzuje sa príjem. V prípade, ak dosiahnutý príjem je vyšší čo i len o jeden cent, vzniká fyzickej osobe podnikateľovi povinnosť platiť sociálne odvody z minimálneho vymeriavacieho základu.

Viac k vymeriavaciemu základu a výške sociálnych odvodov sa môžete dočítať v ďalšej časti daňových aktualít.

Ak máte otázky ohľadom platenia sociálnych odvodov nás neváhajte kontaktovať.

Ozvite sa nám!

Váš čas je vzácny a našim cieľom je Vám ho ušetriť. Máme to v názve: SATISFY - saved time is for you. Napíšte nám ako Vám môžeme pomôcť a my sa Vám obratom ozveme späť.

Chyba! Prosím vyplňte všetky povinné polia.

Chyba! Nastala chyba pri odosielaní, prosím skúste znova.

Chyba! Ty robot jeden!

Ďakujem! Správa bola úspešne odoslaná.