Satisfy

V akej výške sa platia sociálne odvody?

Pridané 29. januára 2020 do Odvody

socialne odvody

V minulom článku ste si mohli prečítať, kedy má daňovník – fyzická osoba podnikateľ povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovni. V tejto časti sa skôr pozrieme v akej výške sa platia odvody a od čoho závisí výška odvodov.

Sociálne odvody sa platia podobne ako zdravotné do 8. kalendárneho dňa mesiaca za predchádzajúci mesiac. Suma odvodov sa vypočíta z vymeriavacieho základu a to v sadzbe 33,15 % z vymeriavacieho základu. Dané percento pozostáva z poistného na nemocenské poistenie v sume 4,4 %, na starobné poistenie 18 %, na invalidné poistenie 6 % a do rezervného fondu solidarity v sadzbe 4,75 % z vymeriavacieho základu. Ak daňovník platí sociálne odvody, tak tým má nárok na sociálne dávky v prípade choroby alebo pri narodení dieťaťa a pod. Je to samozrejme len za splnenia daných podmienok.

Keď už sadzbu sociálnych odvodov vieme, môžeme sa pozrieť na vymeriavací základ. Je to hodnota, ktorá je prioritná pre výpočet odvodov. Vymeriavací základ samostatne zárobkovej činnej osoby sa určí ako podiel čiastkového základu dane, koeficientu 1,486 a počtu mesiacov 12. Čiastkový základ dane v tomto výpočte je neznížený o zaplatené poistné na povinné zdravotné poistenie a poistné na povinné sociálne poistenie SZČO. Dôležité je upozorniť, že v danom prípade už ide o základ dane. Teda nie sú to celkové príjmy ako je to pri určení, či SZČO vzniká povinnosť platiť sociálne odvody.

Aké sú teda sumy minimálnych a maximálnych sociálnych odvodov?

Vymeriavací základ má svoje minimum a maximum. Znamená to, ak osobe vznikne povinnosť platiť sociálne odvody, tak vymeriavací základ pre výpočet sociálnych odvodov má stanovený minimálny a maximálny mesačný vymeriavací základ. Pre kalendárny rok 2020 platí minimálny mesačný vymeriavací základ v sume 506,50 Eur a maximálny mesačný vymeriavací základ v sume 7 091 Eur. Z toho plynie, že minimálne odvody do sociálnej poisťovne sú pre rok 2020 v sume 167,89 Eur a maximálne odvody sú v sume 2350,66 Eur. Tieto sumy sa znižujú pre poberateľov výsluhového dôchodku a SZČO, ktorí dovŕšili dôchodkový vek. Je to preto, lebo tieto osoby neplatia odvod na invalidné poistenie (6%). Pre týchto daňovníkov je minimálny sociálny odvod v sume 137,50 Eur a maximálny odvod 1925,20 Eur. Minimálny a maximálny mesačný vymeriavací základ sa každý rok mení.

Dôležitou informáciou pre všetky samostatne zárobkové činné osoby je, že vznik a zánik povinného sociálneho poistenia, vymeriavací základ a výšku poistného oznamuje Sociálna poisťovňa.

Ak máte otázky ohľadom platenia sociálnych odvodov nás neváhajte kontaktovať.

Ozvite sa nám!

Váš čas je vzácny a našim cieľom je Vám ho ušetriť. Máme to v názve: SATISFY - saved time is for you. Napíšte nám ako Vám môžeme pomôcť a my sa Vám obratom ozveme späť.

Chyba! Prosím vyplňte všetky povinné polia.

Chyba! Nastala chyba pri odosielaní, prosím skúste znova.

Chyba! Ty robot jeden!

Ďakujem! Správa bola úspešne odoslaná.