Satisfy

Oplatí sa byť živnostníkom v roku 2017?

Pridané 28. marca 2022 do DaneOdvody


Rok 2017 prichádza s novými a môžeme povedať aj s pozitívnymi zmenami pre živnostníkov. Samozrejme tieto zmeny nebudú vnímať všetci ľudia rovnako, ale je to aspoň prvá lastovička pre všetkých živnostníkov pre zlepšenie ich podnikania. Zmeny sa týkajú predovšetkým živnostníkov, ktorí si neuplatňujú reálne výdavky, ale využívajú paušálne výdavky.
(viac…)

V akej výške sa platia sociálne odvody?

Pridané 29. januára 2020 do Odvody

socialne odvody

V minulom článku ste si mohli prečítať, kedy má daňovník – fyzická osoba podnikateľ povinnosť platiť odvody do sociálnej poisťovni. V tejto časti sa skôr pozrieme v akej výške sa platia odvody a od čoho závisí výška odvodov.

(viac…)

Zdravotné odvody pre fyzickú osobu – podnikateľa

Pridané 22. januára 2020 do OdvodyÚčtovníctvo

zdravotne odvody

Každá osoba, ktorá získa oprávnenie na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti alebo začne dosahovať príjmy z tejto činnosti alebo z iného podnikania, sa stáva povinným platiteľom preddavkov na zdravotné poistenie. V prvom rade je povinná oznamovať všetky zmeny do 8 dní zdravotnej poisťovni a taktiež do 8 dní oznámiť vznik oprávnenia na podnikania.

(viac…)